Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) gurubu sırası esas alınmak suretiyle 23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı, 30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmi Gazete’de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli personel başvuru sonuçlarına müracaat eden adayların başvuruları 20.07.2022 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre ilanımızdaki niteliklere uygun olan 45 (kırkbeş) adet pozisyona asil olarak kazananlar; Üniversitemiz internet sayfasında 20.07.2022 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 05.08.2022 tarihine kadar istenen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Üniversitemiz sözleşmeli personel alımı ilanındaki pozisyonlardan 2 (iki) adet asil adaylardan boş kalan kadrolar için çağrılan atanmaya hak kazanan yedek adayların sözleşme imzalamak üzere müracaat etmemesi nedeniyle boş kalmıştır.

Bu nedenle yedek olarak sıralamaya giren adaylardan aşağıda adı-soyadı, ilan sıra no, yedek sıra no, unvanı ve T.C. Kimlik Numarası bulunanların çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri en geç 01 Şubat 2023 Çarşamba günü saat:17:30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmek üzere müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Not:Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi.

2- Mal Bildirim Beyannamesi (Önlü-arkalı olarak çıktı alınacaktır.)

3- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.

4- Kimlik Fotokopisi

5- a) Destek Personeli: Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden “Destek Personeli olarak görev yapabilir.” ibareli rapor almaları gerekmektedir.

     b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olur” ibareli rapor almaları gerekmektedir.)

6- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfasından evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.),

7- Askerlik Terhis Belgesi veya Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik   

Şubesinden veya e-devlet sayfasından alınmış olmalıdır.),

8- 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)

 

NOT:

1) Evrakların incelenmesi sonucu ve arşiv araştırması sonucunda ataması yapılacak adaylara beyan edilen yazışma adresine göreve başlama yazıları gönderilecektir.

2) Evrak teslimini sadece bilgileri bulunan adaylar yapacaktır.

 

 

İletişim Telefon Numaraları:

0246 2146060 - 0246 214 6055

 

 

YEDEKLERDEN ÇAĞRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL LİSTESİ

 

 

 

SIRA NO

İLAN SIRA NO

YEDEK SIRA NO

ADI-SOYADI

UNVANI

T.C. KİMLİK NUMARASI

1

9

5

S******N A*

Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi)

11*******84

2

13

13

Ş****E Ö**N

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

25*******82

 

 

 

Yayın Tarihi: 17.1.2023
Okunma Sayısı: 1436
Yayınlayan: ISUBU Basın