25.12.2023 tarihli ve 32410 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemizin çeşitli birimlerine alınacak öğretim elemanı alımı ilanına başvuru yapanlar nihai değerlendirme sonuçlarına https://ik.isparta.edu.tr web adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak “Başvurularım” sekmesinden öğrenebileceklerdir.

Nihai değerlendirme sonucu atanmaya hak kazanan asil adayların “persdb.isparta.edu.tr” internet adresi “DÖKÜMAN ARŞİVİ” bölümünde “Akademik Formlar (2-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atama Formları)”da bulunan “PDB-FRM-0029-Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanma Dilekçe Formu”nu ekleriyle birlikte atanmaya hak kazandığı Fakülteye/Yüksekokula/Meslek Yüksekokuluna 01.02.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanılan kadronun bulunduğu Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna zamanında yapılmayan başvurular ile eksik bilgi ve belgeyle veya gerçeğe aykırı belgelerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tablodadır.

Not :Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Araştırma Görevlisi Alımı İle İlgili En Küçük ve En Büyük Puanlar

İlan

Sıra

No

Kadro Birimi - Bölümü  - Anabilim/Anasanat Dalı /Programı

Adet

Derece

Unvan

Giriş Sınavına Katılan Aday Sayısı

En Küçük Giriş Sınavı Notu

En Büyük Giriş Sınavı Notu

7

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

1

86

86

8

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

7

1

52

9

Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

6

12

81

10

Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

3

85

100

11

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

4

20

44,50

12

Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

2

42

53

 

Yayın Tarihi: 17.1.2024
Okunma Sayısı: 2860
Yayınlayan: ISUBU Basın