31.12.2023 tarihli ve 32416 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemizin çeşitli birimlerine alınacak öğretim elemanı alımı ilanına başvuru yapanlar nihai değerlendirme sonuçlarına https://ik.isparta.edu.tr web adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak “Başvurularım” sekmesinden öğrenebileceklerdir.

Nihai değerlendirme sonucu atanmaya hak kazanan asil adayların “persdb.isparta.edu.tr” internet adresi “DÖKÜMAN ARŞİVİ” bölümünde “Akademik Formlar (2-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atama Formları)”da bulunan “PDB-FRM-0029-Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanma Dilekçe Formu”nu ekleriyle birlikte Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı) kadroları için Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili Fakülteye 08.02.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanılan kadronun bulunduğu Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna zamanında yapılmayan başvurular ile eksik bilgi ve belgeyle veya gerçeğe aykırı belgelerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler aşağıdaki tablodadır.

Not :Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alımı İle İlgili En Küçük ve En Büyük Puanlar

İlan

Sıra

No

Kadro Birimi - Bölümü  - Anabilim/Anasanat Dalı /Programı

Adet

Derece

Unvan

Giriş Sınavına Katılan Aday Sayısı

En Küçük Giriş Sınavı Notu

En Büyük Giriş Sınavı Notu

1

Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

1

91

91

2

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

3

41

54

3

Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

1

5

Araştırma Görevlisi

3

10

48

5

Rektörlük

(Kalite Koordinatörlüğü'nde Çalıştırılmak Üzere)

1

3

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

20

84

6

Rektörlük

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda Çalıştırılmak Üzere)

1

3

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

1

70

70

 

Yayın Tarihi: 25.1.2024
Okunma Sayısı: 2554
Yayınlayan: ISUBU Basın