Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci’nin yürütücülüğünü yaptığı Tübitak 1001 projesi Cumhuriyetin 100.Yılı Çağrısı kapsamında açılan özel çağrıda desteklenmeye değer bulundu.

“Eğitim Modellerinin ve Davranışsal Kamu Politikalarından Çerçeveleme Etkisinin Yeşil Tüketimdeki Yeri: EEG ve Göz İzleme ile Sürdürülebilirlik Temelli Kamu Politikalarının Oluşturulması” başlığı ile ele alınan projede bireylerin çevre duyarlılığı ile tüketim alışkanlığı oluşturabilmelerine yönelik politikaların belirlenmesi amaçlanıyor.  

Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil tüketim olarak adlandırılan yaklaşım her geçen gün daha da kendini göstermektedir. Buna göre örgütlerin ve kamu politikacılarının uygulamaları da yeşil tüketim odaklı şekillenmektedir. Yeşil tüketim, tüketicilerin çevre dostu/yeşil ürünleri benimsediği, olumsuz çevresel etkileri azalttığı ve sürdürülebilir yaşama ulaştığı etkili bir çevre yanlısı davranış olarak açıklanmaktadır. Yeşil tüketim bilincinin oluşturulması için farklı eğitim modelleri kullanılabilir. Uygulanacak eğitim modelleri içerisinde en etkin modelin hangi model olduğunu belirlemek önemli bir sorun olarak görülebilir. Sürdürülebilirlik açısından çevresel duyarlılığın ele alındığı bu projede, yeşil tüketim alışkanlığının oluşması ve çevre bilincinin gelişmesinde öğretim yönteminin etkinliğini saptamak ve bu programa en uygun öğretim modelini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma kapsamında ülkemizde bu alanda ilk defa bir araştırmada nitel yöntem, nicel yöntem ve nörobilim tekniklerinin (EEG ve Göz İzleme) kullanılacağı deneysel yöntem birlikte ele alınacaktır. Proje sonucunda ilgili kurumlara ve politika yapıcılar ile bu konuda karar alıcılara yeşil tüketim ile ilgili nasıl görsellerin kullanılması gerektiği konusunda öneriler verilecek.

Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) tarafından desteklenen Üniversitemizin ilk 1001 projesi olma özelliğini taşıyan projenin yürütücülüğünü Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Ömer Kürşad Tüfekci üstlenecektir. Ayrıca projede Prof. Dr. Selda Bakır (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Asena Gizem Yiğit (Süleyman Demirel Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yiğit  (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) araştırmacı olarak görev yapacaktır. Üniversitemizde yürütülecek olan projede Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin arasında yer alan sürdürülebilir tüketim uygulamalarına katkı sunulmasının yanı sıra Ülkemizin Kalkınma Planlarında yer alan “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” hedefine ilişkin çıktılar sunacaktır.

Akademisyenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Yayın Tarihi: 24.4.2024
Okunma Sayısı: 1093
Yayınlayan: ISUBU Basın