Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2018 yılında kurulmasına rağmen barındırdığı birimleriyle köklü bir geçmişe, geleneğe ve birikime sahiptir. Bu yönüyle tarihinden gelen tecrübesini genç bir üniversite olmanın verdiği dinamizmle birleştirerek geleceğe umutla bakan bir vizyon ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin uygulamalı eğitime dayalı Mesleki Uygulama Ağırlıklı üniversitelerinden biri olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, bilgi üretimi ve aktarımı sürecini sektörel çalışmalarla birleştirmeyi ve topluma hizmet olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda eğitim programlarımızı belirtilen hedef doğrultusunda hazırlayarak kuramsal bilgilerin uygulamaya dökülmesine önem veriyor, öğrencilerimizi çağdaş ve güncel bilgilerle donatarak günümüz rekabetçi ortamına en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak birçok özel ya da kamu kurum ve kuruluşuyla işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

Üniversitemiz yenilikçi proje ve ar-ge çalışmaları, sektörel entegrasyonu amaçlayan programları, staj imkânları, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle öğrencilerimize geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayacak olanaklar sunmaktadır. Öğrencilerimizi insani değerler konusunda bilinçli ve duyarlı, kültürel değerlerine bağlı, ülkesine faydalı, yenilikçi, eleştirel ve analitik düşünebilen, teknolojik gelişmelere açık, çağın ruhunu yakalayabilen, iletişim becerileri yüksek, nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi kendimize ilke edindik. Bunun için üniversitemizin sahip olduğu altyapı imkânlarını iyileştirmek ve geliştirmek için çabalıyoruz.

Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusun farkında olarak öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almalarına ve bilimsel yönden kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak onları bilginin güçle eşdeğer görüldüğü günümüz koşullarındaki rekabetçi ortama en iyi şekilde hazırlayarak toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama sorumluluğunu taşıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin her yönden kalkınmasına katkıda bulunacak, bilgi ve beceri sahibi, nitelikli insan gücü yetiştirmek önceliğimiz olmuştur.

Üniversitemizin öne çıkan özelliklerinden biri de oluşturduğu aile ortamıdır. Akademik ve idari personellerimiz, mezunlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte “ISUBÜ Ailesi” misyonunu önemsiyor ve bu aile ortamımızın başarılarımızda doğrudan etkili olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyor, çözüm noktasında elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Benimsemiş olduğumuz adil, liyakate dayanan, şeffaf ve güvenilir yönetim anlayışının gereği olarak farklılıklarımıza saygı göstermeyi ve özgür düşünceyi önemsiyoruz. Bu da aidiyet hissimizi geliştiriyor ve birbirimize olan güvenimizi daha da pekiştiriyor.

Üniversitemiz sahip olduğu nitelikleriyle 21. yüzyılın gereklerine uygun olarak çağı yakalayabilmiş, alanında yetkin ve donanımlı, insanlığa saygılı, kültürel ve ahlaki değerlere vâkıf bireyler yetiştirmeye devam edecektir. Yetiştirdiğimiz ve topluma kazandırdığımız bireylerin de üniversitemizin, ülkemizin ve insanlığın gelişimine katkıda bulunacaklarına olan inancımız tamdır.

Selam ve saygılarımla…

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL
Rektör

Son güncelleme tarihi:16.12.2022